Biến dòng bảo vệ KBF-22 (Tỷ số biến dòng: 200/5A)

420.000₫
Nhà sản xuất LIGHTSTAR
Mã sản phẩm KBF-22