Biến dòng bảo vệ KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A; 250/5A)

551.000₫
Nhà sản xuất LIGHTSTAR
Mã sản phẩm KBF-23