Biến dòng bảo vệ KBF-62E (Tỷ số biến dòng : 600/5A; 750/5A; 800/5A; 1000/5A)

1.351.000₫
Nhà sản xuất LIGHTSTAR
Mã sản phẩm KBF-62E