Biến dòng bảo vệ KBF-62 (Tỷ số biến dòng 300/5A)

814.000₫
Nhà sản xuất LIGHTSTAR
Mã sản phẩm KBF-62