Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1200/5A )

939.000₫
Nhà sản xuất LIGHTSTAR
Mã sản phẩm KBF-73 1200/5A