Đầu Báo Hồng Ngoại 4 TIA PB-IN-100HF

9.500.000₫
Nhà sản xuất Takex
Mã sản phẩm