Đầu Báo Hồng Ngoại 4 TIA PB-IN-200HFA

10.141.000₫
Nhà sản xuất Takex
Mã sản phẩm