Rơle đóng ngắt đôi

2.400.000₫
Nhà sản xuất FIBARO
Mã sản phẩm FGS 221