TƯỚI TỰ ĐỘNG (VAN PHI 21 MM, ĐIỆN ÁP 220VAC)

750.000₫
Nhà sản xuất KAWA
Mã sản phẩm BP-V21