TƯỚI TỰ ĐỘNG (VAN PHI 34 MM, ĐIỆN ÁP 220VAC)

1.050.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm BP-V34